Bestyrelsen

Formand
Ole Rasmussen

Kasserer
Ragna Weidinger

Medlemmer af bestyrelsen
Palle Tækker
Dan Schmidt
Jette Tobiasen